"Дай бабо огънче"

"Дай бабо огънче"

"Дай бабо огънче"

Април 2021г.

„Дай бабо огънче!” – народни игри

През целия месец април децата от I-а група „Слънчице” и  I-б група „Звездица” се запознаваха с игрите, играни от техните баби и дядовци в миналото. С интерес и ентусиазъм те разучиха и играха народните игри „Дай бабо огънче!”, „Бели пеперудки”, „Кралю - Порталю” , „Гърненца”, „Измазала баба таванче”. Чрез забавленията в игрите,  педагогическият екип по привлекателен и достъпен начин въведе децата в света на българския фолклор.

Разучаването на народните игри е част от дейностите по НП „Успяваме заедно”.