"Моите сръчни ръчички"

"Моите сръчни ръчички"

"Моите сръчни ръчички"

"Моите сръчни ръчички"

През месец март 2021г. в I а група „Слънчице” и в  I б група „Звездица” се проведоха конструктивни игри с децата, с цел обогатяване на представите за многообразието на форми и конструктивни елементи. С новозакупените разнообразни конструктори и мозайки децата моделираха елементарни конструкции според възможностите си. Сглобяваха еднородни конструктивни елементи, като ги поставяха един в друг, един след друг и един до друг. Назоваваха форми и цветове.

Дейността е част от изпълнението на проект по Национална програма „Успяваме заедно”.