"Мамина отмяна"

"Мамина отмяна"

"Мамина отмяна"

Мамина отмяна

Всяко малко момиченце мечтае да бъде като мама – да готви в кухнята, да храни бебето, да го разхожда, да го води на лекар, когато е болно.

В тази връзка през месец януари 2021г. учителите на  I-а група „Слънчице” и I-б група „Звездица” организираха поредица от сюжетно-ролеви игри „Мамина отмяна” и дадоха възможност на децата да влязат в ролята на техните майки.

Играчките, използвани в игрите – кукли, бебешки колички, лекарски комплекти са закупени със средствата по НП „Успяваме заедно”.