"Тръгваме на детска градина"

"Тръгваме на детска градина"

"Тръгваме на детска градина"

През учебната 2019/2020 година педгогическият екип и децата от IА група "Таралежче" и IБ група "Мечо Пух" при ДГ "Приказен свят" гр. Добрич се включиха в проект "Успяваме заедно".
Основните цели на проекта са: Осигуряване на подходяща среда на детето за успешна адаптация и плавен преход от семейната среда към детската градина, привличане на родителите като партньори и приятели при споделяне на опит  за успешно приобщаване в рамките на детската градина и развитие на личностния потенциал на децата за ранно откриване на техните интереси, способности и заложби, чрез разнообразни и интересни дейности.

През месец Октомври в първите групи се проведе групова консултация с психолог  на тема "Тръгваме на детска градина".