Големият лов на растения

Големият лов на растения

Големият лов на растения

http://www.dobrich.org/bg/news/highlights/5191-%d0%b4%d0%b3-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%82-%d1%81%d0%b5-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0

През учебната 2018/2019 година педгогическият екип и децата от III Б подготвителна група "Слънчице" при ДГ"Приказен свят"гр.Добрич се включиха в образователен
проект "Големият лов на растения".
Той е съвместна инициатива на Toyota Motor Europe и Фондация за Екологично образование/FEO/,като в България се управлява за поредна година от Българско Движение "Син флаг".Фокусира се върху биоразнообразието с особено ударение върху растенията и свързаните с тях видове.
В началото се извърши преглед на осведомеността на децата,по въпросите на биоразнообразието. 
С помощта на своите учители, децата с голям интерес и ентусиазъм се запознаха с местообитанието на видовете на територията на детската градина и изработиха карта, изцяло съобразена с целите на проекта.
Този вълнуващ проект насърчава децата да опознават и опазват заобикалящата ги природа,събирайки и анализирайки данни за растенията и животните от близката среда.

#FEE#БългарскоДвижениеСинФлаг,#globalactiondays,#thegreatplanthunt