Растем здрави и силни

Растем здрави и силни

Растем здрави и силни

Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта за децата и учениците по реда на ПМС №129/11.07.2000 година  „Растем здрави и силни“.

Целта на проекта е създаване на траен интерес  към физическото възпитание, спорта и туризма. Затова през месец октомври 2018г.  с децата от детската градина  се  организира и проведе туристически поход до градски парк „Св. Георги“ . Закупени бяха 7 броя топки и 20 броя обръчи.  Тези  уреди се използваха в подвижните игри, които се проведоха сред природата.