Развитие на системата на предучилищното образование

Развитие на системата на предучилищното образование

Развитие на системата на предучилищното образование

Проект по Национална програма  „Развитие на системата на предучилищното образование“

Проекта се осъществява през периода  1.10. 2018г. – 31. 05. 2019г.

В проекта са включени деца от IV-б подготвителна група „Таралежче“, чийто майчин език не е български.  Те участват в допълнителни занимания по български език и литература. Ръководител на проекта е старши учител Галена Алексиева.