Заповед на МОН

Заповед на МОН

Заповед на МОН

Според новата заповед на МОН детските градини на територията на страната могат да преминат на дистанционна форма на работа, ако това е необходимо или възможно. Заповедта обхваща периода от 22-ри до 31-ви март 2021 г.