Детска градина №10 "Слънчице" ще поеме грижата за децата на добричките лекари и медицински лица.

Детска градина №10 "Слънчице" ще поеме грижата за децата на добричките лекари и медицински лица.

Детска градина №10 "Слънчице" ще поеме грижата за децата на добричките лекари и медицински лица.

Детска градина №10 "Слънчице" ще поеме грижата за децата на добричките лекари и медицински лица, които са в ранна детска и предучилищна възраст. Родителите, които искат да се възползват от услугата, могат да попълнят заявление на интернет-страницата на Община град Добрич - www.dobrich.bg. Заявлението при заявено желание, трябва да се попълни и да се изпрати на email: r_koleva@dobrich.bg до 17.00 часа на 27 ноември /петък/.
Ори възникнали въпроси, родителите могат да се обадят на Снежа Вачева - главен експерт "Предучилищно образование" на тел: 089 588 2143