Международен ден на биологичното разнообразие

Международен ден на биологичното разнообразие

Международен ден на биологичното разнообразие

В Международния ден на биологичното разнообразие - 22 май, малките наблюдатели от ДГ №24 "Приказен свят" гр. Добрич , заедно със своите учители и родители проведоха туристически поход до Центъра за защита на природата и животните. Там те се запознаха с биоразнообразието на местната флора и фауна и повишиха своята информираност относно проблемите и заплахите за опазването на природата.

Това бе една инициатива по образователен проект "Големият лов на растения", достигнал до нас благодарение на Българско Движение "Син флаг".

#FEE#БългарскоДвижениеСинФлаг,#globalactiondays,#thegreatplanthunt