Група "Мики Маус"

Група "Мики Маус"

Група "Мики Маус"

За нас всеки ден е истинско приключение и предизвикателство, защото имаме невероятната привилегия и шанс да прекарваме дните си с БЪДЕЩЕТО.

Ние  възприемаме ролята си на учители не толкова като обучаващи, а по-скоро като водещи по пътя на обучението и се стремим да развиваме творческото мислене и въображение на всяко дете. Отчитаме ролята на семейството и смятаме, че трябва заедно да работим върху  развитието на индивидуалните потребности на детето.

За нас всяко дете е личност, която заслужава уважение  и  подкрепа.

                                                                                                             

Екип:

Снежана Кателиева – старши учител

Веселина Овчарова – старши учител

Радостина Фудулова – помощник-възпитател