Група "Мечо Пух"

Група "Мечо Пух"

Група "Мечо Пух"

Добре дошли в група „Мечо Пух”!

Група „Мечо Пух” се състои се от 26 деца, от които 12 са момичета и 14 са момчета. Групата е любимо място на децата, създаващо емоционален комфорт  и целенасочена подготовка за училище.

Децата от групата участват активно в културния живот на града с изяви извън детската градина, участници са в състезания и изложби, носители са на награди и грамоти.

Екипът на групата постоянно търси верния път за развитие, възпитаване и утвърждаване на детската самоличност и увереността в собствените му възможности.

Стремим се:

 • Да общуваме пълноценно с детето;
 • Да създаваме топла и приятелска атмосфера;
 • Да развиваме въображението им;
 • Да поощряваме техните заложби и таланти;
 • Да провокираме включването им в интерактивни дейности;
 • Да ползват правилно етикетните форми при общуване и да спазват общоприетите правила;
 • Да намалим агресията между децата и да разрешаваме конфликтни ситуации между тях;
 • Да бъдат приятели;

Приоритети на група „Мечо Пух” са:

 • Да създаваме един пълноценен  приказен детски свят, удовлетворяващ максимално социалните потребности на детето от общуване; съдействие за оптимално развитие на неговите познавателни интереси и провокиране на творческа активност и игрова дейност.
 • Осигуряване на партньорски взаимоотношения между деца, учители и родители, базирани на взаимно разбиране, доверие и уважение, които да активират участието на родителите в педагогическия процес.
 • Да създаваме топли отношения, изпълнени с взаимно доверие и уважение и когато завърши нашето общо сътрудничество, да можем да кажем:

„Доволни сме, че свършихме добре работата си!”

Екипът на група "Мечо Пух" е:

Мария Колева - старши учител

Деница Атанасова - учител

Гинка Добрева - помощник-възпитател