"Есента бядисва листата, Слънчо кани децата да събират листенца, росни билки и цветенца." - IVА група "Звездица"