Прием в детската градина

Прием в детската градина

Приемът на децата в общинските детски градини на територията на град Добрич се извършва чрез кандидатстване на следния електронен адрес: https://kids.dobrich.bg/

Системата за класиране, редакция на заявления и попълване на нови заявления е отворена за кандидатстване.