Договори за Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 24 „ Приказен свят“ гр. Добрич" 2020г.