Помощник-възпитатели

  1. Христина Тодорова Тонева
  2. Радостина Николаева Фудулова
  3. Марияна Иванова Булгарова
  4. Галина Петрова Георгиева
  5. Гинка Георгиева Добрева
  6. Марияна Желязкова Желева