Преподаватели

 1. Антоанета Тодорова  Енева – старши учител
 2. Любен Стоянов Попов – старши учител
 3. Снежана Господинова Кателиева – старши учител
 4. Деница Минчева Атанасова – учител 
 5. Росица Вълчева Ганева – старши учител
 6. Татяна Георгиева Иванова –  учител
 7. Маргарита Денкова Николова – старши учител
 8. Снежана Ангелова Кирова – старши учител
 9. Мария Колева Костадинова – старши учител
 10. Станислава Стоянова Петкова – учител
 11. Венера Иванова Маринова –  учител
 12. Галена Колева Алексиева – старши учител
 13. Веселина Овчарова-Стайкова – старши учител-музика