Ръководство

Директор:

Яна Иванова Димова

 

Счетоводител:

Валентин Христов Димитров

 

ЗАС:

Гергана Жечева Иванова